2017-01-30

Samsung mokykla ateičiai 2017 finalas

2017 sausio 30 dieną mūsų mokyklos Samsung mokykla ateičiai komanda buvo pakviesta į šios programos trečiosios grupės finalinį renginį Vilniuje Mažvydo bibliotekoje. Naujiems programos finalininkams sukūrėme filmuką su palinkėjimais:

Renginio metu 10 naujų komandų iš visos Lietuvos pristatė savo skaitmeninių pokyčių projektus. Mums labiausiai norėjosi, kad prizą laimėtų Molėtų spec. ugdymo mokykla. Jai ir pavyko iškovoti 10000 eurų Samsung technologijoms įsigyti. Sveikiname ir džiaugiamės už juos.

2016-12-21

3D klasė jau Rokiškyje

Šiandien mūsų mokykloje duris atvėrė 3D klasė. Rokiškio rajone tai vienintelė tokia klasė, kurios mokomosios programos skirtos 1-8 klasių mokiniams. 3D klasės principas analogiškas 3D kinui, kai specializuotų akinių pagalba yra matomi erdviniai vaizdai su galimybe virtualiai pažinti reiškinius, procesus, pavyzdžiui, regėti smegenų veiklą, matyti molekulių dalijimosi ir jungimosi procesus.
Rajono meras ir rajono švietimo skyriaus vadovas, kurie dalyvavo klasės atidaryme, pasidžiaugė, kad mūsų mokyklos vadovai suvokia inovatyvių sprendimų mokykloje svarbą ir siekia, kad kuo daugiau mokytojų šiuolaikines technologijas pritaikytų mokymosi procese.
Europoje bei JAV tokios klasės jau yra įdiegtos ir efektyvumo tyrimai parodė, jog jų nauda labai didelė tiek mokiniams, tiek ir mokytojams.

2016-12-15

Technologijos keičia požiūrį į muziką

"Aš muzikantu nebūsiu!" "Kam man tos natos?", tai girdime ne iš vieno mokinio. Muzikos mokytojas Rimantas Tamošiūnas vietoje diskusijų šia tema, į ranką paduoda planšetę, lapelį su natomis ir paprašo "priversti" kompiuterį sugroti melodiją... Štai tuomet ir pasipila klausimai: "Kokia čia nata?", "Kodėl mano planšetė groja ne taip?" ir pan., pamokai baigiantis klausimas ar reikia nemuzikantui pažinti natas nebekyla.
Gruodžio mėnesį mokykloje dviejų mokytojų (R. Tamošiūno ir V. Krasauskaitės) iniciatyva vyko integruota muzikos ir informacinių technologijų pamoka. Priemone Tynker penktokai programavo muziką iš natų. Pamoka pavyko, todėl mokytojai sutarė bendradarbiauti bent po dvi pamokas kiekvieną trimestrą.

2016-12-01

Nauji mokslo metai su išradingomis idėjomis ir projektais

Jau prabėgo trys labai darbingi naujų mokslo metų mėnesiai. Penktokai ir šeštokai sukūrė nemažai programavimo su Tynker priemone (www.tynker.com) projektų per informacinių technologijų pamokas, kurias veda mokyt. Vilma Krasauskaitė. Mokytojų V. Krasauskaitės ir Ž. Motuzienės iniciatyva 6 klasėje įvyko viena anglų kalbos pamoka, kurioje vaikai programavo dviejų veikėjų pokalbį anglų kalba. Mokytojas R. Tamošiūnas moko penktokus kurti muziką planšetinių kompiuterių pagalba.
Pradinių klasių mokytoja Ramutė Repšienė labai išradingai mokymuisi naudoja programuojamus BlueBot robotus.
Mokinių kūrybiniams darbams viešinti sukurta Facebook grupė pavadinimu Rokiškio JTP kūrybiniai projektai.
Po pamokų vaikams yra suteikta galimybė pasimokyti konstruoti ir programuoti Lego robotus. Lego robotų programavimo modulį veda mokyt. V. Krasauskaitė, robotų konstravimo ir pasiruošimo FLL varžyboms būrelį veda mokyt. V. Daujotis, pradinėms klasėms užsiėmimus su robotais veda mokyt. Ramutė Repšienė.
Kviečiu peržiūrėti Tynker projektus:
5a kl. mokinių darbai >>>
5b kl. mokinių darbai >>>
5c kl. mokinių darbai >>>
5d kl. mokinių darbai >>>
6a kl. mokinių darbai >>>
6b kl. mokinių darbai >>>
6c kl. mokinių darbai >>>
6d kl. mokinių darbai >>>
6e kl. mokinių darbai >>>

2016-05-31

Išmaniosios Samsung klasės atidarymas

Mokslo metų pabaiga pažymėta puikiu įvykiu - atidaryta mokytojų komandos laimėta Samsung išmanioji klasė. Klasėje įrengta moderni lenta-televizorius, kuri veikia be kompiuterio ir be projektoriaus ir 30 planšetinių kompiuterių. Vaikai, dirbdami planšetiniu kompiuteriu, gali prisijungti prie lentos ir pademonstruoti visai klasei savo sukurtą projektą. Klasę ketinama naudoti įvairių dalykų mokymui, kuomet užduočiai atlikti reikalinga sukurti ar suprogramuoti projektą, darbą pristatyti, pasinaudoti interneto resursais mokymuisi.
Klasės atidarymo šventės akimirkos: